Automatisering & Innovatie

onze ontwikkeling

wat ons anders maakt.

Een van onze belangrijkste steunpilaren is de continue ontwikkeling van ons personeel, onze processen en onze tools. Wij creeeren meerwaarde door het automatiseren van foutgevoelige en tijdrovende ontwerpprocessen door gebruik te maken van algoritmes en scripts. Dit geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium van het ontwerp een benadering van de eindsituatie op te stellen en daarmee veel nauwkeurigere ontwerpkeuzes te maken.
Ons doel is een optimaal ontwerp dat merkbare meerwaarde biedt voor onze klanten. Om dit doel te behalen vormen een aantal punten de basis om een verbetering te kunnen beoordelen op effectiviteit: controleerbaarheid, nauwkeurigheid, snelheid, efficiëntie en het elimineren van fouten zijn hiervoor onze validatie punten.

Algoritmes

In samenwerking met MOCS Delft, hebben we een algoritme ontwikkeld die de oorspronkelijke XYZ schermlijn optimaliseert tot een vloeiende schermlijn, met zo min mogelijk pasvakken en afwijkende types. Na het opgeven van hoekverdraaiingen,  diverse dwangpunten, stramienen, grenzen, kunstwerken en de locatie van kabels en leidingen berekent en visualiseert dit algoritme de meest ideale schermlijn. Met de geoptimaliseerde schermlijn kunnen we veel vroeger in het ontwerpen met meer nauwkeurigheid raakvlakken in kaart brengen, sneller wijzigingen in het wegontwerp verwerken en de consequenties van die wijzigingen beoordelen. Deze schermlijn wordt onze basis voor de verdere uitwerking van het geluidsscherm.

Dynamo scripts

Middels een combinatie van Dynamo en Excel kunnen we veel meer met de geoptimaliseerde schermlijn dan alleen de schermpositie bepalen. Met onze intern ontwikkelde scripts en sheets kunnen we aan de hand van de schermlijn direct een uittreksel maken van elementmaten. Met behulp van parametrische modellen kunnen we geautomatiseerd schermelementen modelleren en vervolgens het scherm volledig geautomatiseerd op RD-coördinaten in de wereld te laten zetten. Deze automatisering geeft ons de mogelijkheid om het “doe” werk door de computer te laten uitvoeren zodat we meer tijd krijgen voor ontwerp, raakvlakken en controles.