Wie is WTOP

over WTOP

wat wij doen.

Wij maken (parametrische) ontwerpen voor infrastructurele werken in de breedste zin. Wij hebben alles binnen één bedrijf en zijn daarom in staat om alle gegevens, ook van productiebedrijven, op de juiste wijze te beoordelen en in te passen. Om dit zo optimaal mogelijk te doen ontwikkelen wij ook programma's en systemen die ons ons hiertoe in staat stellen.

3D ontwerp

Door het ontwikkelen van diverse programma’s in Dynamo i.c.m. algoritmen zijn wij in staat om op een parametrische wijze diverse ontwerpaspecten en -varianten in een 3D ontwerp om te zetten. Vanuit dit 3D (4D) BIM-model kunnen heel snel kosten, tijd en technische (on)mogelijkheden in kaart worden gebracht, zodat in een vroeg stadium juiste beslissingen kunnen worden genomen. De koppelingen die wij tussen de programma’s en algoritmen hebben gebouwd bieden ons de mogelijkheid op verschillende momenten een 100% controle op maatvoering, toleranties, hoeveelheden en dergelijke uit te voeren.

Wat wij doen
Waar we mee tekenen
principeschetsen
Revit
voorontwerp
Inventor
definitief ontwerp
Dynamo
uitvoeringsontwerp
Civil 3D
productietekeningen
Advance Steel
as-built tekeningen
Navisworks
Wat wij doen
Waar we mee rekenen
fundatieberekening
Robot Structural Analysis
constructieberekeningen
D-Sheet Piling
detailoplossingen
D-Foundations
productberekeningen
Microsoft Excel

constructieberekeningen

Met behulp van slimme programma functies en Dynamo maken we onze constructieberekeningen een integraal onderdeel van het ontwerp tijdens het gehele ontwerpproces. Diverse van de tools die we hebben ontwikkeld zijn gericht op het opsporen en beschouwen van kritische punten in een vroeg stadium van het ontwerp zodat vanaf het begin de tijd efficiënt ingedeeld kan worden. Door uitwisseling van intelligente 3D modellen voorkomen wij dubbele handelingen en onderlinge verschillen tussen de ontwerper en de constructeur.

advies & management

Om tot een goed ontwerp te komen is technisch inhoudelijke kennis en oplossingsvermogen van raakvlakken van essentieel belang. Binnen het team is deze technische kennis aanwezig op basis van 30 jaar ervaring die de organisatie heeft met het oplossen van complexe vraagstukken. Programma’s en tools zijn daarin belangrijk doch alleen maar hulpmiddelen.

Deze geoliede machine wordt aangestuurd door ontwerp- en projectleiders die ook in contact staan met de klant, overheid, leveranciers, aannemer, etc.
Uiteraard is ons managementsysteem ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Aanbesteding & tender
Ontwerpleiding
optimalisaties
raakvlakken
aanbiedingsontwerp
stakeholders
alternatieven
vergunningen
innovatie & ontwikkeling
innovatie & ontwikkeling
ons team

met wie we het realiseren.

Ieder project vraagt specifieke kennis, kunde en werkzaamheden. Om die reden stellen we ons team samen afhankelijk van het project. Zo kunnen we precies de rollen invullen die het project naar het beste eindresultaat leidt. Met uitzondering van de akoesticus of architect worden deze functies ingevuld door het interne team.
Modelleur
Tekenaar
Constructeur
Geotechnicus
Projectleider
Ontwerpleider
Akoesticus
Architect
Landschaparchitect

waar we voor staan.

Ontwerp op hoog niveau

Het resultaat waar wij naartoe werken is een van idee tot uitvoering doordacht ontwerp. Om dit te behalen kijken we kritisch naar verschillende mogelijkheden en denkrichtingen en filteren daar de meest interessante opties uit op basis van kosten, uitvoering, en maakbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met raakvlakken en levensduur en wordt specialistische kennis van het team ingezet.

Het totale project - van idee tot en met as-built

Op ontwerpvlak zijn wij kundig in alle faseringen: schetsontwerp, bestekken, uitvoeringstekeningen, productietekeningen, etc. Met alle fases onder één dak houden we gezamenlijk controle en kunnen we het project, inclusief input van derden, beheersen ten behoeve van een vloeiende uitvoeringsfase. Dit maakt ons de spin in het web.

Integratie techniek, ontwerp & projectmanagement

TOP staat bij ons voor de samenwerking van Techniek - Ontwerp en Projectmanagement. Door deze drie onderdelen te integreren in het ontwerpproces ontstaat een uitgebalanceerd totaalproduct, gevoed door de aanwezige kennis op alle niveau's: hoofdlijn, planning, productkennis, constructief (fundatie tot las), etc.

Inpassing in omgeving

Oplossingen die in het ontwerpproces gekozen worden, worden gebaseerd en/of afgestemd op de omgeving waarin ze ingepast moeten worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de interne- en externe raakvlakken, sociale veiligheid en esthetiek maar ook de beschikbare ruimte, tijd en geld.

Innovatie & ontwikkeling

Bij WTOP denken we "outside the box"; we denken verder dan traditionele bouwmethodes en producten. Om tot het optimale resultaat te komen stimuleren wij de ontwikkeling van nieuwe producten wanneer dit interessant blijkt. Ook intern besteden wij continu aandacht aan onze eigen ontwikkeling om de kwaliteit van het werk en de waarde voor de klant te blijven verhogen.

LEES MEER

Sterk als team

Projecten worden uitgewerkt door een vakbekwaam team zodat er snel en effectief kan worden voldaan aan de eisen en wensen van opdrachtgevers. Ons team is sterk door de samenvoeging van specialismen en de diverse achtergronden van de medewerkers. Om de kwaliteit te verhogen en specialismen te versterken worden ondersteunende opleidingen gevolgd.

onze maatschappelijke doelen

waar we rekening mee houden.

Stilstaan bij maatschappelijke aspecten helpt ons een toekomstvast ontwerp te kunnen leveren. Leidend hierin is wetgeving, sociale aanvaardbaarheid, de steeds belangrijker wordende klimaateisen en de vraag "waar gaan we in de toekomst naartoe?".

efficiënte investering

Focuspunten van ons ontwerpproces zijn samenwerking, efficiëntie, het gewenste doel en de effectiviteit van het middel. Dit uit zich in dat we meer energie steken aan de voorkant om juist aan de achterkant van het ontwerpproces waardevolle optimalisaties gerealiseerd te kunnen hebben op onder andere veiligheid, arbeid, materiaal en levensduur.

duurzaamheid & milieu

Duurzaamheid en milieu zijn basisingrediënten. Dit vertaalt zich in het ontwerp in de levensduur van onderdelen, multifunctionaliteit (wind- en zonne-energie), onderhoudbaarheid, circulaire- modulaire constructies en het vermijden van schadelijke materialen.

veiligheid & vormgeving

Risico's zijn veelbepalend in het ontwerp en maken het verschil op kosten en uitvoeringsniveau. Daarom beoordelen en evalueren we deze niet pas na afronding van het ontwerp, maar juist vooraf in het proces. Wij ontwerpen risico-gestuurd. Dit betreft risico's van zowel het eindresultaat en de eindgebruikers maar ook van het uitvoeringsproces: hoe maak je het?
onze specialismen

waar we in uitblinken.

Wij zijn actief in infrastructurele werken in de breedste zin; werken zoals bruggen, gevels, utiliteits- en woningbouw en rail-infra. Alles wat vraagt naar een integraal gebouwde oplossing. Jaren lange ervaring maakt ons tevens een specialist op het gebied van geluidsbeperkende constructies.

Geluidsschermen


Geen geluidsscherm is ons te complex.
Wij zijn sterk in de uitwerking van top tot teen, van begin tot eind.

De complexiteit van een geluidsscherm zit niet alleen in het ontwerp van het scherm zelf, maar in al zijn raakvlakken met zijn omgeving zoals kunstwerken, kabels en leidingen, berminrichting, etc. Het in kaart brengen en oplossen van dit soort uitdagingen is waar ons team in gespecialiseerd is.

onze opdrachtgevers

voor wie we werken.

Wij zetten ons in voor een diversiteit aan opdrachtgevers en over de gehele breedte van de bouwwereld. We beperken ons niet tot specifieke partijen. Onderstaande sectoren en opdrachtgevers is waar we veel mee samenwerken.

Aannemers & (Semi-)overheid

Architecten & Ingenieursbureaus

Productiebedrijven

WTOP versterkt uw team

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan direct contact met ons op.